Dr Mario Semenza, Италия 12.10.2017г.

"Съставяне на лечебен план при фиксирано протезиране: клинични и лабораторни подходи" 
Dr Mario Semenza, Италия

Лекция и практическо упражнение
Част от официалната програма на Sofia Dental Meeting 2017

Лекция: 12.10.2017, начало: 15:45, зала MIS
Практическо упражнение: 13.10.2017, начало: 09.00, зала D

Успехът на протетичното лечение зависи от една стана от внимателно оценяване на лечебните възможности и от друга страна от точното изпълнение на клиничните и лабораторни данни. Диагнозата, оценката и индикациите, репарациите на зъб и точното откриване на денталните отпечатъци са решаващи фази за правилното изпълнение на фазите в лабораторията.

 

Официални спонсори: Tokuyama Dental и Ултрадентал

Created by Уеб дизайн и решения за електронна търговия - Казанлък Медиа Груп ООД KMGroup