Botiss Dental / Продукти

МЕКОТЪКАННА РЕГЕНЕРАЦИЯ        

 

 

Бариерни колагенови мембрани

 

      

              

             Колагенова мембрана                           Колагенова мембрана с естествено 

                                                                                                 оплетени влакна
 

 

 


 

Други колагенови материали

 

 

                    

                Колагенова гъба                                             Колагенов конус

 


 

Мекотъканна аугментация

 

 

 

 


  

КОСТНА РЕГЕНЕРАЦИЯ                     

 

 

Алопластични материали

 

      

         Костнозаместителен материал                            Остеокондуктивен материал

              (40%ßTCP/60HА)                                                                 (HA/CaS)

 

 

          Синтетичен пастообразен
      костнозаместителен материал

 


 

Ксеногенни костновъзстановителни материали

 

 

   

 

                Костнозаместителен материал

                                     (HА) 

 


 ИНСТРУМЕНТИ                                   

 

 

 

             Titan Pin-Set
  за мембранна фиксация

 

Created by Уеб дизайн и решения за електронна търговия - Казанлък Медиа Груп ООД KMGroup